Share
Laadpaalnodig.nl maakt het proces om een laadpaal te plaatsen overzichtelijker en efficiënter. Exploitanten, netbeheerders en gemeenten kunnen makkelijk samenwerken.
 
Uitbreiding mogelijkheden laadpaalnodig.nl

De workflowtool laadpaalnodig.nl verbetert het proces van aanvraag tot plaatsing. Binnenkort wordt het systeem verder uitgebreid.


In deze nieuwsbrief:
♦ Laadpaalnodig.nl als startpunt ♦ Laadpaalnodig.nl als workflowtool ♦ Provincie Fryslân sluit zich aan! Gebruiker aan het woord: ENGIETechnische uitbreidingen: koppeling externe systemen, meerdere workflows, koppeling netbeheer
 
Laadpaalnodig.nl als startpunt

Iedere (toekomstige) e-rijder in Nederland kan laadpaalnodig.nl gebruiken als startpunt voor de aanvraag van een laadpaal:

  1. Als gemeenten met de website werken, kan een laadpaal eenvoudig direct worden aangevraagd. Dit proces kan starten bij een toekomstige e-rijder, maar ook bij bijvoorbeeld een verkoper van elektrische auto's;
  2. Als een gemeente niet zelf met de website werkt, is er informatie te vinden over hoe het aanvraagproces dan wel verloopt. Het aanvraagbeleid van alle gemeenten van Nederland is erop terug te vinden.

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) zijn afspraken gemaakt over een gestandaardiseerd en geautomatiseerd aanvraag- en realisatieproces. Laadpaalnodig.nl sluit op deze afspraken aan.

 
Laadpaalnodig.nl als workflowtool

Laadpaalnodig.nl maakt het proces om een laadpaal te plaatsen overzichtelijker en efficiënter. De website is gekoppeld aan een intelligent ingerichte workflowtool, waarbinnen exploitanten, netbeheerders en gemeenten makkelijk kunnen samenwerken. De workflow versnelt de afhandeling en vermindert de kosten.

Samen met de NAL-regio's wordt gekeken of en hoe laadpaalnodig.nl het aanvraagproces kan ondersteunen en versnellen.

 
Provincie Fryslân sluit zich aan!

Provincie Fryslân organiseert in 2021 uit naam van deelnemende gemeenten een nieuwe aanbesteding voor laadinfrastructuur. In de aanbestedingsdocumenten is het gebruik van laadpaalnodig.nl als voorwaarde opgenomen. Dit om het aanvraag- en plaatsingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een groot deel van de Friese gemeenten zal zich aansluiten. Het aantal gemeenten dat gebruikmaakt van laadpaalnodig.nl breidt daardoor in 2021 flink uit.
 
Gebruiker aan het woord: ENGIE

Technisch dienstverlener ENGIE is concessiehouder voor de Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland en daarmee verantwoordelijk voor de plaatsing van laadpalen in 19 gemeenten. In de concessie wordt gebruik gemaakt van laadpaalnodig.nl.

"We kunnen het niet meer wegdenken uit ons werk", vertelt Contractmanager E-Mobility Arjan van Velzen. "De hoeveelheid aanvragen is zo toegenomen, dat je zo’n portaal echt nodig hebt."

Een belangrijk voordeel vindt hij dat de aanvrager automatisch op de hoogte blijft van alle stappen tussen aanvraag en plaatsing.
 
Technische uitbreiding

De workflow van laadpaalnodig.nl wordt technisch flink uitgebreid, zodat het nog beter integreert met de huidige processen en systemen. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 zijn onder andere de volgende uitbreidingen te verwachten:

Koppeling externe systemen
Een andere vooruitgang is de mogelijkheid om externe systemen te koppelen, zoals bijvoorbeeld de backoffice van een CPO. Dit betekent dat gegevens geautomatiseerd kunnen worden toegevoegd en bijgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraaglocatie. Hierdoor is laadpaalnodig.nl beter in te passen binnen bestaande processen van een CPO of andere partij. Minder dubbel werk dus, en een overzichtelijkere administratie.

Meerdere workflows
Tot nu toe biedt het systeem de mogelijkheid om één werkproces te koppelen aan één gemeente. Dit wordt uitgebreid, zodat een gemeente meerdere werkprocessen naast elkaar kan beheren binnen het systeem. Daardoor kunnen verschillende concessies naast elkaar bestaan, erg belangrijk in de overgangsfase van de ene naar de andere concessie. Dit maakt het ook voor partijen die het openmarktmodel hanteren, mogelijk om het systeem te gebruiken.

Koppeling netbeheer
De netbeheerder is een belangrijke partij bij het aanvraag- en realisatieproces. Op dit moment onderzoekt NKL samen met ElaadNL hoe de stappen van de netbeheerder kunnen worden vereenvoudigd en geautomatiseerd, door processen op elkaar aan te sluiten.

Monitoring
Het aanvraagproces wordt gemonitord, om het systeem nog verder te verbeteren én om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de frequentie van aanvragen.
 
Vraag een demo aan

Wilt u weten of laadpaalnodig.nl ook voor uw realisatieproces een meerwaarde is? Test het uit! Vraag een demo aan via info@nklnederland.nl.

Eerst meer weten? Neem ook dan gerust contact op.

 
 
Adres
Contact
Volg ons op
NKL Nederland
Vondellaan 162
3521 GH Utrecht

 
NKL Nederland, Vondellaan 162, 3521 GH Utrecht, The Netherlands

Email Marketing door ActiveCampaign