Share
Voorvertoning
Corporate video | Geleerde lessen | Projectenkaart | Kennisshow
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
De Proeftuin in drie minuten

Wat is de Proeftuin Slimme Laadpleinen nu eigenlijk precies en waarom doen we dit? Zoek jij het antwoord op die vragen? Bekijk dan de corporate video over het project. Binnen drie minuten ben je helemaal op de hoogte. Betrokkenen leggen de basis uit van slim laden en hoe Vehicle-to-Grid ervoor zorgt dat elektrische auto’s kunnen fungeren als duurzame energiebuffers. Deze – en andere – innovaties worden getest in de Proeftuin, waarbij het delen van kennis centraal staat. Zó jagen we samen de transitie naar elektrisch vervoer aan!
 
Eerste ervaringen en geleerde lessen openbaar

Binnen de Proeftuin Slimme Laadpleinen worden verschillende innovatieve oplossingen in de praktijk ontwikkeld en getest. Een van de belangrijke pijlers van de Proeftuin is het delen van kennis over deze innovaties. Dat doen we onder meer door het ophalen van ervaringen en geleerde lessen bij de verschillende projecten. Nu de eerste slimme laadpleinen zijn gerealiseerd en van een aantal andere de oplevering niet lang meer op zich laat wachten, is het tijd om van deze fase de eerste ervaringen en lessen te presenteren. Je vindt ze op de website van het NKL Kennisloket voor gemeenten.

Voortborduren
“In de Proeftuin draaien we veel verschillende pilots met diverse technieken. Het is belangrijk en waardevol om de opgedane kennis te borgen, vast te leggen en met elkaar te delen”, zegt Robbie Blok, projectleider van de Proeftuin Slimme Laadpleinen. “Door de kennis openbaar te maken, kunnen anderen daar weer op voortborduren. En dit is pas het begin. De ervaringen en lessen die we tot dusverre hebben opgehaald, hebben met name betrekking op de realisatie van deze ‘slimme laadpleinen’. Deze worden in de loop der tijd verder aangevuld met nieuwe ervaringen en lessen, zeker nu ze in gebruik worden genomen.”

Locatiekeuze
Bevat de eerste oogst eye-openers? Robbie: “Het belang van het aanstellen van een projectleider wordt nog wel eens onderschat. Bij het aanleggen van een laadplein komt heel wat meer kijken dan bij de realisatie van een enkele laadpaal. Dat is toch wel een belangrijke les om een laadplein daadwerkelijk van de grond te krijgen. Daarnaast is de locatiekeuze erg belangrijk. Is het laadplein op die plek rendabel te maken? Is de moderne laadinfrastructuur in te passen in de omgeving? Is er voldoende draagvlak bij belanghebbenden en omwonenden? Dat zijn allemaal factoren die in een vroeg stadium onderzocht moeten worden om later in het proces niet voor verrassingen te komen staan.”

 
Projectenkaart maakt Proeftuin inzichtelijk

Leuk zo’n Proeftuin Slimme Laadpleinen, maar wat gebeurt er nu precies? De ontwikkelingen zijn goed zichtbaar op de projectenkaart die is toegevoegd aan de projectpagina van de Proeftuin op de website van NKL. Op de kaart is per slim laadplein te zien:

 • Waar deze wordt aangelegd
 • Hoeveel laadpunten het betreft
 • Wat de planning is
 • De technische uitdaging
 • De gekozen oplossing
 • Contactpersonen
Het projectmanagement van de Proeftuin Slimme Laadpleinen is in handen van adviesbureau Over Morgen. Zij hebben de projectkaart gemaakt om inzicht te geven in hoe het er voor staat met de slimme laadpleinen. “De samenwerking met NKL vinden wij enorm leuk, want wij houden ons al vanaf het prille begin bezig met elektrisch vervoer. Wij zijn een pleitbezorger van laadpleinen, omdat wij denken dat ze bijdragen aan de ideale mix aan oplossingen om EV-rijders te bedienen en het elektrisch vervoer aan te jagen. De Proeftuin is heel realisatie-gericht. Hier gebeurt echt wat! Dat is gaaf om te zien. Het is bijvoorbeeld interessant welke impact Vehicle to Grid (V2G) gaat hebben en welke nieuwe laadconcepten er worden ontwikkeld.”
 
 
Slimme laadpleinen centraal tijdens eerste Kennisshow

De ontwikkelingen in ons veld gaan razendsnel. Om je regelmatig bij te praten, organiseert NKL in 2021 maandelijks een online bijeenkomst over primeurs, publicaties, pilots en proeftuinen. We organiseren twee soorten bijeenkomsten: NKL Kennisshows en EVen bijpraten webinars. De eerste kennisshow vindt plaats op 19 januari tussen 13.00 uur en 14.00 uur.

Samen zoomen we in op de wereld van slimme laadpleinen en zoeken we naar het antwoord op de vraag: welke rol kunnen laadpleinen spelen bij de uitrol van nieuwe innovaties en ontwikkelingen? Daarbij kijken we niet naar ‘standaard laadpleinen’ maar focussen we op innovatieve concepten die binnen de context van laadpleinen worden getest. Aan de hand van inspirerende filmpjes van drie praktijk-casussen, geven we inzicht in aansprekende voorbeelden, zoals het digitaal en variabel afkruisen van parkeervakken, energie terugleveren aan het net, lokale energieopslag en laden op zonne-energie. We maken er een informatieve en interactieve middag van!

Voor wie niet kan wachten en nog veel meer wil weten over innovaties op het gebied van laden: kijk op de website van het platform Anders Laden. Er zijn veel nieuwe projecten toegevoegd. In Duivendrecht wordt een slim laadplein voor de logistiek ontwikkeld, met acht reguliere laadpunten, één snellader en een batterijenpakket voor energieopslag. Het laadplein moet relevante inzichten gaan opleveren voor de ontwikkeling van elektrische stadsdistributie. In Nijmegen zijn twee multifunctionele laadsystemen gerealiseerd, waarbij een laadsysteem voor de scheepvaart ook de functie heeft van lantaarnpaal, bewakingscamera, fijnstofdetector en waar bij één van de systemen ook elektrische auto’s kunnen laden.

 
Stand van zaken realisatie slimme laadpleinen

Binnen de proeftuin realiseren we 46 laadpleinen in 19 gemeenten.
Hoe staan de zaken er momenteel voor?

Gerealiseerd:
 1. Culemborg - Jan Wolkershof
 2. Utrecht - Aquamarijnlaan
 3. Utrecht - De Wadden
 4. Utrecht - Lepelenburg
 5. Lelystad - Albert Einsteinweg
 
Proeftuin Slimme Laadpleinen

De ambitie van de Nederlandse regering is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Dit gaat gepaard met een behoefte aan 1,7 miljoen oplaadpunten. De Proeftuin Slimme Laadpleinen voorziet in kennisdeling en innovatie. We doen ervaring op door in 19 gemeenten 46 laadpleinen te realiseren. De opgedane kennis delen we in openbaarheid met elkaar via diverse platforms, zodat alle gemeenten in Nederland ervan kunnen profiteren. Daarnaast is de proeftuin een plek voor innovatie: we testen nieuwe technieken als Smart Charging en Vehicle to Grid. Zo jagen we samen de transitie naar elektrisch vervoer aan.
De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), ondersteund door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL Nederland), het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ElaadNL en projectbureau OverMorgen.
 
 
Adres

NKL Nederland
Vondellaan 162
3521 GH Utrecht

 
 
NKL Nederland, Vondellaan 162, 3521 GH Utrecht, The Netherlands

Email Marketing door ActiveCampaign