Share
Voorvertoning
Terugblik FOC 2021 | Seminar Proeftuin Slimme Laadpleinen | Klachten- en meldingenproces
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Terugblik geslaagde Future of Charging 2021
Op 14 oktober vond in World Trade Center Rotterdam het symposium Future of Charging (FOC) plaats. Met als centraal thema: ‘Op weg naar zero emissie stadslogistiek’. NKL koos voor dit thema omdat de deadline nadert om in 2025, over drie jaar dus, dertig emissieloze grote steden te realiseren. Dit heeft impact op stadslogistiek en de verwachting is dan ook dat het aantal elektrische bestel- en vrachtvoertuigen de komende jaren flink zal groeien. Hoe leiden we die groei in goede banen?

Tijdens FOC 2021 presenteerde Robert van den Hoed, voorzitter van de NAL-werkgroep Logistiek, de Kennis- en actie-agenda Logistiek. Deze agenda benoemt acties die voor die laadinfrastructuur moeten zorgen, zoals het opstellen van prognoses van laadvraag op bedrijventerreinen en het realiseren van een basisnetwerk van publiek toegankelijke laadpunten voor vrachtverkeer. Dat het thema leeft, bleek wel uit bijdragen van diverse keynote speakers en tijdens aparte powersessies. Zo riep Alannah van ’t Hoenderdaal van Albert Heijn op tot bredere vormen van samenwerking waarbij bijvoorbeeld betrokkenheid van netbeheerders en overheden hard nodig is.
 
Seminar over realisatiefase Proeftuin Slimme Laadpleinen
De coronapandemie gooide weliswaar flink wat roet in het eten, maar de meeste van de 46 projecten binnen de Proeftuin Slimme Laadpleinen zijn inmiddels opgeleverd. Een mijlpaal waar we graag bij stilstaan. En dus organiseert NKL op maandag 29 november een online seminar over de proeftuin, waarbij de vraag centraal staat: Hoe realiseer je nu een slim laadplein? Tijdens deze gelegenheid wordt zowel de handreiking laadpleinen gepresenteerd als de gouden lessen die zijn opgedaan tijdens de realisatiefase van de proeftuin.

“Het seminar wordt hét moment waarop we de ervaringen delen van de innovaties waarmee we bezig zijn en wat er allemaal bij komt kijken om een laadplein te realiseren”, zegt projectleider Willem Knol van adviesbureau Over Morgen. Robbie Blok, projectleider namens NKL, voegt toe: “Het seminar is bedoeld voor zowel projectleiders van gemeenten en bedrijven die nu al slimme laadpleinen hebben gerealiseerd, als voor hen die er nog mee aan de slag gaan de komende jaren. Alle lessen die we tot nu hebben geleerd, brengen we open en bloot over het voetlicht. Deze online bijeenkomst biedt gemeenten en bedrijven dan ook concrete, inhoudelijke tips om direct aan de slag te kunnen met het realiseren van een slim laadplein.”

 
Agenda
15 november
Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit 2021
Lees meer

25 november

Matchmakingbijeenkomst Dutch Power, TKI Urban Energy en Stichting Gelijkspanning Nederland
Een toekomstbestendig elektriciteitssysteem voor wijken en bedrijfsterreinen
Lees meer

29 november
Online seminar Proeftuin Slimme Laadpleinen
Handreiking laadpleinen + gouden lessen uit de proeftuin
Lees meer

7 december
NKL Kennisshow - Status van elektrisch vervoer in Nederland

13-14 december
Avere E-Mobility Conference 2021
Lees meer

15 december
13de Energiecongres
Fit for 55 - Energieshift 2030
Lees meer

18-20 maart 2022
Fully Charged Live Europe Amsterdam
 
Vier pilots voor klachten- en meldingenproces
publiek laden
Het aantal elektrische voertuigen in Nederland groeit de komende jaren enorm, en hetzelfde geldt voor de daarbij behorende laadinfrastructuur. Maar sluiten vraag en aanbod wel goed op elkaar aan? Hoe gebruiksvriendelijk is elektrisch rijden als je afhankelijk bent van het publieke laadnetwerk? NKL ontvangt over het algemeen positieve signalen, maar constateert ook dat het soms onduidelijk is waar EV-rijders problemen kunnen melden. Daarom ontwerpen we samen met ketenpartners een klachten- en meldingenproces. Met als doel: de sector rondom het elektrische personenvervoer meer inzicht verschaffen in ervaringen van EV-rijders, waardoor landelijk de juiste prioriteiten worden gesteld voor verbeteringen.
 
EVen tippen
Webtalk ElaadNL over Artificiële Intelligentie
Welke rol kan AI spelen bij het slim laden van elektrische auto’s? Die vraag stond centraal tijdens de webtalk van ElaadNL op donderdag 4 november. Peter Markotić, Data Scientist en Engineer bij ElaadNL, vertelde onder meer dat met AI de stap kan worden gezet van statisch naar dynamisch slim laden. Dus veel meer gestuurd op basis van actuele behoeftes. Daarmee kan bijvoorbeeld beter worden ingespeeld op energie die wordt verkregen uit zon en wind. Meer weten? Kijk de webtalk terug via deze link.
 
 
Adres
Contact
Volg ons
NKL Nederland
Vondellaan 162
3521 GH Utrecht

 
NKL Nederland, Vondellaan 162, 3521 GH Utrecht, Nederland

Email Marketing door ActiveCampaign